Návody

Internetové pripojenie


Televízia

Postup aktivácie televízie:

  1. registrácia,
  2. aktivácia vybraného zariadenia (Set-top Box, Smart TV, Android, iOS, ...).

 


E-maily

Návod na nastavenie emailového klienta na server tnetwork.sk

Návod na nastavenie emailového klienta na server t-network.sk


Cloud

Vytváranie a spracovanie úloh pomocou kalendára v cloudovom systéme


Nenašli ste riešenie Vášho problému? Pozrite aj FAQ - Často kladené otázky.