FAQ - Často kladené otázky

Internetové pripojenie

Ako správne zapojím domácu sieť?

Nefunguje mi internet, ako mám postupovať?

 1. Skontrolujem, či sú všetky zariadenia správne pripojené do elektrickej siete.
 2. Ak mám wifi router, skúsim overiť funkčnosť pripojenia bez použitia wifi routru priamo z POE adaptéru pripojením k počítaču cez LAN. 
 3. Skúsim funkčnosť internetu, ak je nefunkčný kontaktujem chceminternet.sk.

Zdá sa mi, že moje internetové pripojenie je pomalé, ako to zistím?

 1. Skontrolujem, či sú všetky zariadenia správne pripojené do elektrickej siete. 
 2. Ak mám wifi router, skúsim overiť funkčnosť pripojenia bez použitia wifi routru priamo z POE adaptéru pripojením k počítaču cez LAN. 
 3. Prevediem meranie rýchlosti na stránke www.speedtest.net voči serveru Lombard Piestany SK podľa návodu.

Prečo nemusím namerať maximálnu rýchlosť a je to v poraidku?

Zdá sa mi, že mám doma slabý wifi signál. Prečo?

Wifi router musí byť správne umiestnený v objekte a správne postavený. Je veľmi pravdepodobné, že ak router nie je poškodený, môj problém vyrieši práve táto rada. Podrobnejší manuál na inštaláciu wifi zariadenia.

Zaujíma ma akú mám spotrebu dát. Ako to viem zistiť?

Prihlásim sa do zákaznickej zóny. Na pravej strane zvolím záložku SPOTREBA. Na stránke vidím prehľad spotreby dát.

Ako sa viem pripojiť do môjho kamerového systému z internetu?

Potrebujem si aktivovať doplnkovú službu k internetovému pripojeniu - verejnú IP adresu a nastaviť presmerovanie portov. 

 • Pri verejnej IP cez DNAT vám presmerovanie portov nastavíme bezplatne. Stačí zaslať požiadavku na emailovú adresu podpora@chceminternet.sk, ktorá musí obsahovať:
      1.    IP adresu NVR/kamery (z rozsahu adries 192.168.1.10 - 192.168.1.99),
      2.    čísla portov,
      3.    typy portov (tcp/udp). 
 • Pri verejnej IP na Ethernete je potrebná kompletná konfigurácia nastavení na Vašom routery.

Potrebujem mať statickú IP adresu na mojom zariadení, akú mám použiť?

IP adresu použijem z rozsahu: 192.168.1.10 - 192.168.1.99
Maska: 255.255.255.0
Brána: 192.168.1.1

DNS1: 185.152.196.29
DNS1: 185.152.196.28

Aký DNS server mám použiť, ak ho nastavujem manuálne?

Naše DNS servery sú:

 • 185.152.196.29 - primárny DNS server
 • 185.152.196.28 - sekundárny DNS server

Aký NTP server si mám nastaviť?

Náš NTP server je ntp1.lombard.sk

Televízia

Ako si doma aktivujem službu LomTV?

Ak mám podpísanú zmluvu k službe LomTV, postupujem podľa nasledujúcich krokov:

Prostredníctvom internetového pripojenia Lombard navštívim stránku registracia.chceminternet.sk, kde sa zaregistrujem podla návodu. Musím potvrdiť autentifikačný email zaslaný pri registrácii na uvedený registračný email.

 1. Ak mám Set-top box postupujem podľa manuálu k Set-top boxu.
 2. Ak mám Smart TV, ktorá je podporovaná (zoznam podporovaných Smart TV) postupujem podľa návodu k jednotlivým modelom.
 3. Ak chcem využívať službu na mobilnom telefóne alebo tablete, stiahnem si aplikáciu pre príslušnú platformu.
 4. Ak chcem sledovať televíziu vo webovom prehliadači, služba je po registrácii a prihlásení sa na stráku www.sledovanietv.sk automaticky funkčná.

Upomienkový systém

Ako funguje upomienkový systém?

Splatnosť faktúry je desať dní. Za zaplatenú faktúru sa ráta faktúra, ktorá je uhradená do dňa splatnosti na našom účte. Napríklad ak má faktúra splatnosť 10.1.2017, platba za faktúru musí byť pripísaná na našom účte dňa 10.1.2017. Prehľad faktúr sa nachádza v zákazníckej zóne.

 • Vystavenie faktúry
  Splatnosť faktúry je uvedená na faktúre.
   
 • 1. upomienka - SMS upomienka, spoplatnenie 1€ v ďalšej faktúre
  1. - 9. deň po splatnosti faktúry, od tohto okamihu sa začínajú rátať úroky z omeškania.
   
 • 2. upomienka - písomná upomienka, spoplatnenie 5€ v ďalšej faktúre.
  14. deň po splatnosti faktúry
   
 • 3. upomienka - obmedzenie pripojenia, spoplatnenie 5€ v ďalšej faktúre.
  18. deň po splatnosti faktúr
   
 • 4. upomienka -posledná výzva pre vypovedaním zmluvy.
  39. deň po splatnosti faktúry
   
 • Výpoveď zmluvy, presun na právne oddelenie
  Zánik zmluvy o pripojení, pri trvajúcom záväzku vyúčtovanie zmluvnej pokuty. Dlžná suma je navýšená o účtovanie trovov právneho zastúpenia.
   
 • Predžalobná výzva
  Zaslanie výzvy, ktorá predchádza žalobe o úhradu faktúry.
   
 • Podanie na súd
  Spracovanie podnetu na súd pre vymáhanie platobného pomeru súdom o úhradu faktúry.
   
 • Platobný rozkaz
  Rozhodnutie súdu o povinnosti úhrady faktúry s určenu lehotu na uhradenie.
   
 • Exekúcia
  Ak nebola dlžná suma určená súdom uhradená, pohľadávka je odovzdaná exekútorovi. Exekúcia je dedičná.

Kedy mi bude upomienka spoplatnená?

Upomienka bude spoplatnená ďalší mesiac vo faktúre podľa aktuálneho cenníku.

Dostal som upomienku, ako mám postupovať?

 1. Skontrolujem si, či som uhradil faktúru v plnej výške.
 2. Ak áno, skontrolujem platobné údaje - číslo účtu a variabilný symbol mojej platby.
 3. Ak je všetko v poriadku, kontaktujem chceminternet.sk a uvediem informácie k danej platbe.

 • Ak som našiel omyl v platbe (chýbajúci alebo nesprávny variabilný symbol), kontaktujem spol. Lombard pre dohľadanie platby.
 • Ak som na platbu zabudol, uhradím celú dlžnú sumu podľa údajov z faktúry, ktorú som obdržal alebo ju nájdem v zákazníckej zóne. Upomienka bude spoplatnená ďalší mesiac vo faktúre podľa aktuálne cenníku.

Platby a paušály

Prečo mi prišla faktúra na email v noci?

Rozosielanie elektronických faktúr zabezpečuje automatizovaný systém, ktorý postupne generuje emaily a odosiela faktúry všetkým zákazníkom s elektronickou faktúrou. Každý zákazník tak dostane faktúru v okamihu, kedy príde na rad odoslanie konkrétnej faktúry. Znamená to teda, že niektorí zákazníci ktorí boli v poradí pred Vami obdržali faktúru skôr, iní, ktorí sú v poradí za Vami svoju faktúru obdržia až po Vás, pričom proces odosielania faktúr prebieha od okamihu ich vystavenia (obvykle dopoludnie 1. dňa v mesiaci) až do odoslania všetkých vystavených faktúr.

Ako zistím, či mám uhradené všetky faktúry?

Prihlásim sa do zákaznickej zóny. Na pravej strane zvolím záložku FAKTÚRY. Na stránke vidím prehľad faktúr.

Na aký účet mám uhradiť faktúru?

Údaje o platbe sú uvedené na faktúre - IBAN, variabilný symbol, suma.

Chcem si zriadiť trvalý príkaz. Aký mám použiť variabilný symbol?

Pri zriadení trvalého príkazu je potrebné zadať variabilný symbol. Ako univerzálny variabilný symbol je nutné zadať desaťmiestne číslo zmluvy - napríklad 2019123456.

Myslím si, že som platbu zaslal správne, no stále mám obmedzené pripojenie. Ako mám postupovať?

Nachystám si číslo účtu odkiaľ bola platba uhradená, variabilný symbol, sumu a dátum. Následne kontaktujem chceminternet.sk.

Kedy bude moja obmedzená prípojka odblokovaná po zaplatení?

 1. Ak prebehla úhrada formou priameho vkladu so správnym variabilným symbolom na náš účet, prijatie platby a jej spárovanie zvyčajne prebehne do 2 pracovných dní.
 2. Ak prebehla úhrada formou bankového prevodu so správnym variabilným symbolom, prijatie platby a jej spárovanie zvyčajne prebehne do 3 pracovných dní.
 3. Ak prebehla úhrada formou poštovej poukážky so správnym variabilným symbolom, prijatie platby a jej spárovanie zvyčajne prebehne do 14 pracovných dní.

Uvedená doba spracovania je orientačná, záleží od času úhrady, konkrétnej banky a podobne. Proces párovania platieb je plne automatizovaný a pracovníci spoločnosti ho nevedia urýchliť.

Čo je to IBAN?

IBAN je štandardný medzinárodný formát čísla účtu, založený na norme ISO 13616. Základnou časťou IBAN je BBAN (Basic Bank Account Number), tzv. národná časť IBAN. Štandard stanovuje štruktúru IBAN v elektronickej komunikácii a v listinnej podobe.

Štruktúra IBAN:

 • prvé dva znaky sú vždy povinne alfabetické a predstavujú kód krajiny (podľa normy ISO 3166),
 • ďalšie dva znaky sú povinne numerické a predstavujú kontrolné číslice (pre programovú kontrolu čísla),
 • ďalšia časť môže obsahovať maximálne 30 rôznych znakov.

Podľa EBS204 má každá krajina Európskeho spoločenstva povinnosť stanoviť národnú dĺžku a štruktúru IBAN-u určením pozícií, na ktorých je kód banky (identifikačný kód), predčíslie a základné číslo účtu. Národný formát čísla účtu IBAN má fixnú dĺžku. Dĺžka IBAN-u v jednotlivých krajinách EÚ je rozdielna, v závislosti od dĺžky národnej časti IBAN-u. Napríklad v prípade Francúzska má IBAN 27 znakov, Nemecka 22, Belgicka 16 znakov a Slovenska 24.

Viac informácií na stránkach Národnej banky Slovenska

Kalkulačka IBAN

 

Mám záujem o zmenu paušálu, ako mám postupovať?

Kontaktujem Lombard zaslaním objednávky na email info@chceminternet.sk, prípadne telefonicky na čísle +421 33 32 11 666.

Prečo sa neviem dotelefonovať do kancelárie?

Počas prevádzkovej doby (pondelok - piatok: 08:00 - 17:00) je potrebné po vytočení telefónneho čísla +421 33 32 11 666 zvoliť pomocou numerickej klávesnice možnosť, ktorá sa najviac približuje Vašej požiadavke. Následne je potrebné počkať na spojenie s operátorom. Mimo prevádzkových hodín neprebehne spojenie s operátorom, ale máte možnosť nám zanechať odkaz, na základe ktorého Vás budeme v najbližší pracovný deň kontaktovať.

Nenašli ste riešenie Vášho problému? Pozrite aj Návody.