Špecifikácia parametrov pripojení

Program
download
(Mbit/s)

upload
(Mbit/s)
Základné službySkype – telefonovaniePozeranie onlineRýchlosť stiahnutia súborov
emailweblen hlass videoms HD videomvideovideo HDMP3
(h:min:sek)
film
(h:min:sek)
DVD film
(h:min:sek)
Simple NG50.5ánoánoánonienienienie0:00:080:18:401:49:13
Basic NG151.5ánoánoánoánonieánoáno0:00:010:06:130:36:24
Classic NG201.5ánoánoánoánonieánoáno0:00:010:04:400:27:18
Comfort NG302ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:03:060:18:12
Extra NG452ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:02:040:12:08
Senior NG71ánoánoánoánonieánonie0:00:050:13:201:18:01
aFIBER Simple NG201ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:04:400:27:18
aFIBER Basic NG402ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:02:200:13:39
aFIBER Classic NG503ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:01:520:10:55
aFIBER Comfort NG704ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:01:200:07:48
FIBER Simple NG201ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:04:400:27:18
FIBER Basic NG402ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:02:200:13:39
FIBER Classic NG503ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:01:520:10:55
FIBER Comfort NG704ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:01:200:07:48

Použité veľkosti súborov: MP3 - 5 MB, Film DivX - 700 MB, Film DVD - 4 GB

  1. Z dôvodu povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi v zmysle platných právnych úprav a predpisov môže Poskytovateľ vykonávať riadenie prevádzky tak, aby dokázal zabezpečiť oprávneným orgánom najmä odpočúvanie komunikácie, uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje a prípadne zablokovať prístup k stanovenému obsahu. Poskytovateľ monitoruje charakter prevádzky vrámci svojej siete. Ak vznikne dôvodné podozrenie na prebiehajúci útok (najmä DDoS), môže takýto druh komunikácie až do vysvetlenia zablokovať v záujme ochrany integrity siete poskytovateľa. V prípade hroziacej záťažovej špičky siete alebo preťaženia siete si poskytovateľ vyhradzuje právo na plošné a rovnomerné obmedzenie vybraných služieb pre všetkých zákazníkov v záujme predídeniu účinkov preťaženia siete. Účastník si je vedomí a bezvýhradne súhlasí s tým, že uvedené požiadavky môžu vyžadovať spracúvanie osobných údajov účastníka ak nie je možné bez tohto predmetnú časť opatrenia možné inak splniť.
     
  2. Zo strany Poskytovateľa nedochádza k žiadnemu vedomému ani úmyselnému obmedzovaniu objemu dát alebo rýchlosti okrem základnej definície rýchlosti v zmysle platného cenníku / Tarifu okrem predchádzajúceho bodu.
     
  3. Technické zabezpečenie funkčnosti služby sledovanietv.sk pod názvom LomTV vyžaduje vyhradenie minimálnej garantovanej kapacity pre túto službu. Z uvedeného dôvodu po aktivácii služby dôjde k vyhradeniu potrebnej kapacity z celkovej kapacity poskytovateľa a zvoleného paušálu / Tarifu.
     
  4. Maximálna, Priemerná a Minimálna rýchlosť je pre každý paušál / tarif stanovená individuálne. Maximálna rýchlosť je uvedená v platnom cenníku / Tarife. Priemerná rýchlosť sťahovania a odosielania je rýchlosť predstavujúca najmenej 70% z maximálnej rýchlosti a je rátaná ako priemer za 24 hodín. Minimálna rýchlosť je rýchlosť rýchlosť sťahovania a odosielania dát najmenej 25% z maximálnej rýchlosti. Táto môže byť dosahovaná krátkodobo v záťažových špičkách siete.