Špecifikácia parametrov pripojení

Program
download
(Mbit/s)

upload
(Mbit/s)
Základné službySkype – telefonovaniePozeranie onlineRýchlosť stiahnutia súborov
emailweblen hlass videoms HD videomvideovideo HDMP3
(h:min:sek)
film
(h:min:sek)
DVD film
(h:min:sek)
5G Mini162ánoánoánonienienienie0:00:020:05:500:34:08
5G Opti303ánoánoánoánonieánoáno0:00:010:03:060:18:12
5G Maxi504ánoánoánoánonieánoáno0:00:010:01:520:10:55
5G Ultra705ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:01:200:07:48
5G Senior162ánoánoánonienienienie0:00:020:05:500:34:08
VIP Mini10020ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:00:560:05:27
VIP Opti15030ánoánoánoánonieánonie0:00:010:00:370:03:38
VIP Maxi2040ánoánoánoánoánoánoáno0:00:020:04:400:27:18
VIP Ultra30060ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:00:180:01:49
Kabel Mini306ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:03:060:18:12
Kabel Opti6012ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:01:330:09:06
Kabel Maxi9020ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:01:020:06:04
Kabel Ultra15030ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:00:370:03:38
Optik Mini505ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:01:520:10:55
Optik Opti30030ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:00:180:01:49
Optik Maxi60060ánoánoánoánoánoánoáno0:00:01  0:00:090:00:54
Optik Ultra1000100ánoánoánoánoánoánoáno0:00:010:00:050:00:32

Použité veľkosti súborov: MP3 - 5 MB, Film - 700 MB, Film DVD - 4 GB

  1. Z dôvodu povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi v zmysle platných právnych úprav a predpisov môže Poskytovateľ vykonávať riadenie prevádzky tak, aby dokázal zabezpečiť oprávneným orgánom najmä odpočúvanie komunikácie, uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje a prípadne zablokovať prístup k stanovenému obsahu. Poskytovateľ monitoruje charakter prevádzky vrámci svojej siete. Ak vznikne dôvodné podozrenie na prebiehajúci útok (najmä DDoS), môže takýto druh komunikácie až do vysvetlenia zablokovať v záujme ochrany integrity siete poskytovateľa. V prípade hroziacej záťažovej špičky siete alebo preťaženia siete si poskytovateľ vyhradzuje právo na plošné a rovnomerné obmedzenie vybraných služieb pre všetkých zákazníkov v záujme predídeniu účinkov preťaženia siete. Účastník si je vedomí a bezvýhradne súhlasí s tým, že uvedené požiadavky môžu vyžadovať spracúvanie osobných údajov účastníka ak nie je možné bez tohto predmetnú časť opatrenia možné inak splniť.
     
  2. Zo strany Poskytovateľa nedochádza k žiadnemu vedomému ani úmyselnému obmedzovaniu objemu dát alebo rýchlosti okrem základnej definície rýchlosti v zmysle platného cenníku / Tarifu okrem predchádzajúceho bodu.
     
  3. Technické zabezpečenie funkčnosti služby sledovanietv.sk pod názvom LomTV vyžaduje vyhradenie minimálnej garantovanej kapacity pre túto službu. Z uvedeného dôvodu po aktivácii služby dôjde k vyhradeniu potrebnej kapacity z celkovej kapacity poskytovateľa a zvoleného paušálu / Tarifu.
     
  4. Maximálna, Priemerná a Minimálna rýchlosť je pre každý paušál / tarif stanovená individuálne. Maximálna rýchlosť je uvedená v platnom cenníku / Tarife. Priemerná rýchlosť sťahovania a odosielania je rýchlosť predstavujúca najmenej 70% z maximálnej rýchlosti a je rátaná ako priemer za 24 hodín. Minimálna rýchlosť je rýchlosť rýchlosť sťahovania a odosielania dát najmenej 25% z maximálnej rýchlosti. Táto môže byť dosahovaná krátkodobo v záťažových špičkách siete.