Podporujeme

Cyklo Holeška tour 2017 - XI. ročník

Už XI. ročník tradičného - rekreačného prejazdu na bicykloch cez jednotlivé samosprávy Mikroregiónu nad Holeškou sa konal opäť s našou podporou.

Trasa bola tento rok dlhá 43,31 km a prestávky boli pri Chtelnickom kaštieli a na Námestí sv. Mikuláša v Krakovanoch.

Zabezpečili sme prístupu na internet pre potreby registrácie účastníkov v interaktívnom aute a pokrytie cieľového priestoru wifi zónou.

< Späť