Aktuality

Nové stránky

Po takmer dvoch rokoch našej stále úspešnejšej prevádzky v oblasti poskytovania dátových služieb sme dnes, t.j. 28.4.2008 spustili nové stránky. Tieto sprehľadnia prístup k základným potrebným informáciam a tiež pomocou novovytvorenej zákazníckej zóny sprehľadnia a uľahčia komunikáciu medzi Vami, našimi zákazníkmi a našimi pracovníkmi. Tým zabezpečíme presnejšie a rýchlejšie plnenie Vašich požiadaviek. Tento systém tiež prinesie veľké zjednodušenie v postupoch podávania žiadostí na doplnkové či štandardné služby.
< Späť