Aktuality

Informácia o obmedzení podpory pre Kodi

Vážení klienti,

platforma KODInespĺňapožadované štandardypreslužbu sledovaniatv.sk.Kvôlizlémusprávaniuumelonavyšujepočetspárovanýchzariadení,týmpádomobmedzujepárovanieviacerých zariadeníkjednému účtu.

Onedlhodôjde k obmedzeniumožnostiprehraťniektoré kanálya do budúcnostinegarantujemebezproblémovúfunkčnosťnazariadeniachstýmtopluginom.Prosíme,využívajteniektoré z našichpodporovanýchplatforiem,zoznam nájdetetu.

Dǎkujeme

S pozdravom tím spoločnosti chceminternet.sk

< Späť