Aktuality

Aplikácia SledovanieTV 2.0 na LG TV 2016

Vážení klienti,
na televíziách LGročník2016je dostupnák stiahnutiustaršie inovšieaplikácieSledovaniTV.U novejaplikáciesmeale dlhodobozaznamenávaliproblémy spôsobenétým,žeHWvybavenieLG2016"nestíhalo"aplikáciu ajej funkčnosťtam nebolaoptimálna.

Rozhodlismesa,ženaďalejbudenaLG2016k stiahnutiuibastaršie verzieaplikácieSledovaniTV,tá novábudezLGStoreodstránená.Avšakužívatelia,ktorínovú aplikáciuuž majústiahnutú,jumôžuaj naďalej využívať.Zmenasateda týkalennovýchužívateľov.Odstránenienové aplikácieprebehnevporiadkutýždňa ažmesiace v závislostinaextradíciiprocesuuLG.

Prajeme príjemné sledovanie
S pozdravom tím pracovníkov chceminternet.sk

< Späť