Aktuality

Aktualizácia aplikácie pre Samsung smart televízie

Vazení klienti,
televízna aplikácie Sledovanie TV dostala aktualizáciu pre smart televízie Samsung:

  • je dostupná už aj pre ročníky smart telvízií z roku 2020,
  • sú namapované tlačidlá na diaľkovom ovládači - po stlačení Guide či tlačidla Channel up / down sa vyvolá televízny program,
  • bolo pridané pokročilé Pokračovanie v prehrávaní na hlavnej obrazovke,
  • v menu sa nachádza položka Ukončiť aplikáciu.

Aktulizácia je aktuálne už dostupná.
S pozdravom, tím pracovníkov služby chceminternet.sk

< Späť